Förening i fokus: Glaukomföreningen

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom även kan förekomma vid normalt eller lågt ögontryck. Föreningen i fokus är den här månaden Glaukomföreningen i Västerbotten. 

En sjukdom som smyger sig på

Glaukom är inte bara en sjukdom utan kan uppträda i olika former. Den vanligaste formen kallas öppenvinkelglaukom och innebär att det kammarvatten som transporterar näring till ögat och för bort slaggprodukter, inte rinner bort som det ska vilket leder till att trycket i ögat ökar. 

– I Sverige behandlas cirka 100 000 människor för glaukom, men lika många vet inte om att de har sjukdomen, säger föreningens ordförande Folke Johansson. 

Glaukom är en sjukdom som smyger sig på och många gånger kan man ha haft sjukdomen i flera år utan att veta om att man är drabbad. 

Informerar för ökad kunskap och medvetenhet

Glaukomföreningen i Västerbotten har funnits i ungefär 10 år. Då sjukdomen är så pass dold är en stor och viktig del av föreningens arbete att sprida information om sjukdomen, dess symtom och behandling. 

 – Risken vid glaukom är, även om det är ovanligt, att du slutligen blir blind. Därför är vår huvuduppgift att sprida kunskap om sjukdomen så att alla har med sig att vem som helst kan drabbas, menar Folke.

Folke berättar om när han själv upptäckte att något inte stämde med synen:

 – Jag hade problem vid bilkörning under den mörka årstiden. Det blev stora ljusringar runt mötande bilars strålkastare. Men så småningom lärde jag mig att hålla handen för ena ögat, då såg jag bra. Ibland vaknade jag också med huvudvärk på halva sidan av huvudet, och fick lägga mig några timmar för att det skulle gå över.

Med behandling kan sjukdomsförloppet bromsas

All glaukombehandling går ut på att sänka ögontrycket – oavsett om det är med hjälp av läkemedel, laserbehandling eller operation. Den vanligaste behandlingsmetoden är dock ögondroppar av olika slag.  Med behandling blir inte synen bättre, men sjukdomsförloppet kan bromsas. 

Om du märker att synfältet försämras och du misstänker att du har glaukom, vänd dig till en läkare eller din optiker. Vill du veta mer om glaukom? Besök glaukomföreningen i Västerbottens läns webbplats. 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten