Myter ett hinder för att bli anställd

Människor med funktionsnedsättningar måste ses som en resurs i flera delar av samhället.

Skellefteå har varit en av fem modellkommuner i projektet ”Rätt stöd till arbete”, ett arvsfondsprojekt som studerat goda exempel på åtgärder som ger jobb till personer med funktionsnedsättning.

För Skellefteås del har de positiva aktiviteterna framför allt handlat om att myndigheterna samarbetar i ett samordningsförbund. Man jobbar också tillsammans med Arbetsmarknadstorget, vilket ger en gemensam ingång till allt stöd. Det betyder att den arbetssökande själv slipper hålla ordning på en mängd kontakter, jobbsökandet blir enklare och sannolikheten att hitta ett arbete eller en lämplig praktikplats ökar.

Kommunen erbjuder ett tidigt stöd och är noga med att etablera goda relationer med de arbetssökande. Detta gäller också inom Solkrafts olika verksamheter. Föreningarnas hus är ett annat exempel på arbetsrehabiliterande verksamhet – ett socialt företag som drivs av sex funktionshindersföreningar i Skellefteå.

Vi inom funktionshindersrörelsen är glada för de åtgärder som görs för att skapa jobb. Vi vet dock att många arbetsgivare fortfarande tvekar att anställa personer med funktionsnedsättning i tron att det ska bli ”för dyrt”.

En myt är att människor med funktionsnedsättning är mer sjukskrivna än andra, en annan är att produktiviteten är lägre, eller att det skulle kosta för mycket med anpassningar. Sanningen är dock att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Det finns också en rad andra stöd än lönebidrag för arbetsgivare som vågar satsa, både ekonomiska, praktiska och personella. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning kan till exempel få de hjälpmedel som behövs betalda av Arbetsförmedlingen. De som anställt personer med funktionsnedsättning upptäcker dessutom att viljan att vara på jobbet och utföra ett gott arbete ofta är högre i denna grupp.

I vår region finns flera exempel på jobbskapande initiativ för människor med funktionsnedsättningar. Men människor med funktionsnedsättningar måste ses som resurser i flera delar av samhället. Arbetsgivare kan få stöd av Arbetsförmedlingen, och kommunala arbetsmarknadsenheter, och stödet kan finnas med under lång tid.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare i regionen att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över värdet av en större mångfald. Kanske är det just en person med funktionsnedsättning som har rätt kompetens för jobbet.

Kjell-Åke Nilsson, ordförande HSO Västerbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten