SEE-veckan: Hållbara människor utvecklar hållbara samhällen

14-20 september hålls SEE-veckan i Västerbotten. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling och SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar hållbart.

Den 16 september går programpunkten Hållbara människor utvecklar hållbara samhällen av stapeln under ledning av HSO Västerbottens vice ordförande Abbas Haghjo.

Vad handlar programpunkten om?

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv.

Välkommen till ett samtal om att vara människa. Vi bjuder på fika.

Plats: ABF, Rådhusesplanaden 16B

Arrangörer: ABF, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum /Region Västerbotten.

Samtalsledare: Abbas Haghjo, HSO Västerbotten.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten