Valet 2018

Valet 2018 Funktionsrätt Västerbotten

 
Söndag den 9 september 2018 går Sverige till val.
 
Ett efter ett offentliggör de politiska partierna sina valmanifest, valrörelsen rullar igång, så också hos Funktionsrätt Västerbotten. Vi står bakom och lyfter fram de fokusområden Funktionsrätt Sverige valt att driva kampanj för inför valet 2018.
 
Under den här logotypen kommer du att hitta texter och aktiviteter knutna till dessa fem fokusområden med en västerbottnisk vinkel.
 
   Fokusområden valet 2018 
§ Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag. 
§  Förstärk patienträttigheterna i patientlagen.
§  Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta. 
§  Rätten till utbildning – Skolan ska fungera för alla barn.
§ Ändra lagen - Återupprätta LSS-lagens intentioner
Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten