Vanliga frågor och svar

För de som inte känner till vad Funktionsrätt Västerbotten är och hur vår organisation fungerar, har vi här svar på några av de vanligaste frågor som vi brukar få.

Vilken skillnad är det mellan Funktionsrätt Västerbotten och andra funktionshinderföreningar?

Funktionsrätt Västerbotten är en samarbetsorganisation för olika länsföreningar och är en paraplyorganisation för funktionshinderrörelsen i Västerbotten. Inom andra verksamheter, både föreningar och företag finns det branschövergripande organisationer som stödjer och utvecklar sina medlemmars verksamhet. Funktionsrätt Västerbotten är en sådan organisation. Till exempel inom fackföreningsrörelsen finns det LO eller TCO som arbetar liknande som Funktionsrätt Västerbotten.

Hur arbetar Funktionsrättvästerbotten?

HSO Västerbotten stöttar medlemsföreningarna genom samverkan och samordning och driver deras gemensamma frågor på en intressepolitisk nivå. Det innebär att vi arbetar med de frågor som är intressanta för ett flertal av våra medlemsorganisationer. Stöd till enskilda personer och föreningsspecifika frågor arbetar medlemsorganisationerna själva med. Funktionsrätt Västerbotten förmedlar också många kontakter mellan organisationerna och politiker samt tjänstemän inom Västerbottens län. Vi har unik kompetens och deltar i flertalet sam- och brukarråd samt i referensgrupper för att påverka samhällsutveckling i en mer rättvis och human riktning.

Vad ”vinner” en funktionshinderorganisation på att vara med i Funktionsrätt Västerbotten?

De får vara med och påverka och övervaka arbetet för mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder/funktionsnedsättning och kroniskt sjuka. I ett medlemskap ingår rätten att påverka det gemensamma arbetet framöver och skapa en stark handikapprörelse som blir en naturlig samverkanspart med Västerbottens läns landsting, myndigheter, kommuner och näringslivet. Det är medlemsföreningarna som nominerar och väljer de representanter som företräder Funktionsrätt Västerbotten i dessa sammanhang.

De får även ta del av den föreningsservice som erbjuds genom kansliet med bland annat tillgänglighetsanpassade möteslokaler, ekonomi- och löneservice, administrativ service, konferenser, att nå ut med budskap, utbildningar, projektstöd, etc.

Kontakta gärna HSO Västerbottens kansli om du/ni har frågor gällande medlemskap.

Vem kan bli medlem i Funktionsrätt Västerbotten?

Det är endast länsövergripande handikapporganisationer i Västerbotten som kan bli medlemmar. Enskilda personer söker medlemskap i våra medlemsföreningar.

Är alla funktionshinderorganisationer med i Funktionsrätt Västerbotten?

Nej, det finns funktionshinder- eller patientföreningar som inte är medlemmar hos oss. Orsaken kan vara att de inte uppfyller reglerna för att bli medlemmar eller att de har valt att inte söka medlemskap. HSO Västerbotten representerar majoriteten av föreningarna i Västerbotten och har genom medlemsföreningarna en bred och gedigen kompetens inom de flesta av de vanligaste funktionshindren/funktionsnedsättningarna.

Finns det fler samarbetsorganisationer i Västerbotten?

Nej, det finns inte någon annan samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen som går att likna vid vår modell. Det finns samarbete mellan våra medlemsorganisationer men Funktionsrätt Västerbotten är den enda formella samarbetsorganisationen. Funktionsrätt västerbotten finns i de flesta av Sveriges län och även på riksnivå samt i ett flertal kommuner.

Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten