Var finns patienten?

2012-04-03

Sydsvenskan refererar den 2 april till en forskningsrapport där läkare ger processen av sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen i Skåne svidande kritik. Forskarens rapport bygger på 355 läkares svar, på frågor om hur de upplevt sammanslagningsprocessen.Som vanligt i sådana här sammanhang, är det kritiker ute och fördömer det resultat som inte passar dem. I detta fall är det en forskningschef i Sus ledning som fördömer rapporten. Frågorna är fel ställda, enligt honom.

Jag har inte själv läst rapporten utan bara tidningens artikel om den. Men utifrån det kan jag inte låta bli att göra några egna reflektioner, bland annat följande:

  • Det kan väl rimligen inte vara hur ett antal läkare upplevt en organisationsförändring som är huvudsaken, även om det inte är oväsentligt? 
  • Sammanslagningens målsättning måste väl vara att skapa en bättre vård och få mer vård för varje insatt skattekrona och det är väl detta som bör mätas, när betygssättningen skall göras?
  • Är det inte patienter som borde intervjuas om de tycker att vårdkvaliteten, tillgängligheten och processen kring deras vård förändrats till det bättre genom sammanslagningen?
  • Är det inte de långsiktiga möjligheterna till god personalbemanning och ekonomisering av verksamheten, som borde mätas när sammanslagningen skall betygssättas?

Sedan kan man hoppas att regionens politiska och administrativa ledning lär sig något av processen. Att den får dåligt betyg av en del av dem som upplevt den skall naturligtvis inte ignoreras, även om det i detta skede bygger på ett mycket litet underlag av de tusentals anställda på de båda jättesjukhusen.Vad som är viktigt med organisationsförändringar och som offentliga verksamheter ofta missar, är att utvärdera och lära av sina förändringar. Under de trettio år som jag har arbetat inom handikapprörelsen och följt Malmöhuslandstingets och Region Skånes verksamhet, vet jag inte hur många stora organisationsförändringar jag har sett. Få av dem har utvärderats, om de har lett till en bättre verksamhet. Vad de har kostat, har förändringsorganisatörerna inte vågat räkna på. Om de har lett till förbättringar för patienterna har oftast inte varit intressant att försöka ta reda på.

Var finns detta patientperspektiv, som alla inom vården så gärna talar om?

Taggar:

Kommentarer:

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.