Positiva vibbar!

2012-06-05

Under några veckor har jag haft nöjet att få uppvakta kommuner i arbetsmarknadsfrågor. Jag skriver nöjet eftersom det genomgående har varit mycket positiva möten och frågan har inte varit svår att plädera för.

Vår målsättning när vi träffar kommunföreträdarna är att varje kommun skall nyanställa minst tre personer med funktionsnedsättning, plus en per tusen anställda. Om vårt mål blir verklighet för alla Skånes 33 kommuner samt Region Skåne, skulle det innebära att drygt 200 personer med funktionsnedsättning får sina liv förändrade på ett mycket positivt vis. Det skulle också berika arbetsplatserna och visa upp kommunerna som goda förebilder för det privata näringslivet.

Efter att endast ha träffat några få kommunrepresentanter känns det inte som om målet är ouppnåeligt, utan högst realistiskt. Vi har fått ett positivt mottagande i de kommuner som vi har besökt och alla har känt frågan som angelägen.

Nästa steg är att olika statliga myndigheter i Skåne, som polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl. också tar sitt ansvar. Det är en angelägen fråga och en negativ trend som måste brytas. För hitintills har utvecklingen varit negativ och antalet unga som gått ut i s.k. aktivitetsersättning har ökat.

Sysselsättningen bland funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga är 50 % mot 77 % bland befolkningen i gemen. Det är en betydligt större arbetslöshet.

Detta gör att det känns extra positivt att våra uppvaktningar har mottagits så bra hitintills. Sedan vet jag av erfarenhet att i många fall är det långt mellan positiva politiska beslut och genomslag i verkligheten. Men det första steget är alltid att få positiv respons i frågan.

Fortsättning följer.

Taggar:

Kommentarer:

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.