Vad krävs för att vi skall se kraften?

2012-06-14

Arbetsförmedlingen har på regeringens uppdrag genomfört en konferens med namnet Se kraften, i syfte att skapa uppmärksamhet på funktionsnedsatta som en tillgång på arbetsmarknaden. Själv är jag skeptisk till kampanjer och tycker att det är viktigt att arbetsförmedlingen utvärderar vad den leder till.

Arbetslösheten i gruppen personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ökar kontinuerligt. Enligt tv 4-nyheterna den 13 juni, har den fördubblats på fyra år. Vi vet också av erfarenhet att de funktionsnedsattas utanförskap i mycket liten utsträckning påverkas positivt av högkonjunkturer.

Alliansregeringen har under sina dryga fem år vid makten betonat vikten av arbetslinjen. Konkret har den inte hitintills varit positiv för människor med funktionsnedsättning, men de har i varje fall satt frågan på dagordningen på ett sätt som jag inte har varit med om tidigare. Detta gäller handikappolitiken över huvud taget. Frågan är vilket resultat det skall leda till.

Den 13:e juni genomfördes en konferens på temat Se kraften i Malmö. Många välvilliga ord uttalades av arbetsmarknadsministern, företrädare fös SKL och arbetsförmedlingen, om vikten av att människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga kommer in på arbetsmarknaden. Vad som saknades var anvisandet av de skarpa resurser som krävs om dessa viktiga intentioner skall bli verklighet. Det finns rejält med medel i det så kallade Kulturarvslyftet och jag tror också att förändringar som föreslås av FunkA-utredningen, bl.a. i lönebidragen, kan bli viktiga instrument.

Vad jag skulle vilja se ytterligare är satsningar på att ge organisationer inom den sociala ekonomin möjlighet att anställa människor med funktionsnedsättning, genom riktade satsningar från arbetsförmedlingen. Detta skulle stärka den sociala ekonomin, så att dessa organisationer kan spela en mer betydelsefull roll i framtiden.

Jag skulle också vilja se att det fanns riktade bidrag till organisationer som är duktiga på att hjälpa människor med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden. De kunde få riktade medel i förhållande till hur många de lyckas placera i arbete. Jag tror också att det skulle vara bra om det fanns en pott med pengar som kunde användas mycket flexibelt för att stödja idéer och initiativ syftande till att skapa arbetsplatser för funktionsnedsatta.

Jag är rädd för att Se kraften stannar vid att försöka göra lite mer av det som inte har fungerat speciellt bra tidigare. Då finns det stor risk att vi inte kommer att Se kraften, utan bara den arbetslösa människan med funktionsnedsättning.

Taggar:

Kommentarer:

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.