Snack eller verkstad?

2012-09-26

Socialdemokraterna har lagt en motion i Region Skåne om att regionen skall anställa 100 personer med funktionsnedsättning. Svaret blev att man är positiv till intentionen men avslår motionen för att den skulle innebära särbehndling. Enligt vissa uttolkare skulle målsättningen strida mot diskrimineringslagstiftningen.

Kanske är det så men Regionen har inte alltid brytt sig om lagstiftning. De har t.ex. köpt konsulttjänster för miljoner utan att bry sig om lagstiftningen. Då var det inget problem att spänna bågen lite hårdare.

Det är konstigt att när det gäller åtgärder som kan höja människor med funktionsnedsättningar till en levnads- och livsnivå som är normal för de flesta då träder alltid "det tysta motståndet" in. Man är positiv till intentionen, man vill så gärna men tyvärr...

I Region Skånes nystartade brukarpanel har huvudtemat varit arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar. Flera konferenser och möten har genomförts. I samtliga har det uttalats att regionen måste gå före och anställa fler personer med funktionsnedsättning.

När det kommer till verkstad då blir det plötsligt svårt...

Jag kan inte låta bli att tycka att det är synnerligen svagt.

Lars G

Taggar:

Kommentarer:

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.