Antalet ärenden till patientnämnden i region Skåne ökar under 2012. Kan en ny patientlag på sikt bidra till förändring, och i så fall hur?

2013-04-05

Patientmaktsutredningen har lämnat sitt delbetänkande om en ny patientlag till regeringen. I uppdraget låg bland annat att skrivningarna i lagen skall göras lättillgängliga, överskådliga och pedagogiska för både patient och personal. Idag vittnar antalet inkomna ärenden om just bristen på dialog och behov av klartext. Förhoppningsvis kommer implementeringen av en ny lag att sätta lite press på förbättrade informationsrutiner.

Klagoinstans eller ej?

Finns det idag finns någon reell klagoinstans? Patientnämnden skall genom att ta emot ärenden och återrapportera till vården sörja för en kontinuerlig förbättring. Denna förbättring kan ta tid och når eventuellt inte den just då behövande patienten. Frågan är om patienten är nöjd med detta förfarande om man känner att upplevda rättigheter inte har tillgodosetts?

Patientens rätt

Redan i uppdraget till patientmaktsutredningen fastslås att förslaget till ny lag inte skulle innehålla utkrävbara rättigheter som kan överprövas i domstol. Således blir begreppet patientmakt en något luddig terminologi att använda. I begreppen ”makt” och ”rätt” ligger just möjligheten att få någon form av upprättelse eller för egen del kännbar förändring. Bägge delarna lyser i detta fall med sin frånvaro.

Maktförskjutning

Maktbegreppet i den nya patientlagen används istället för att signalera en maktförskjutning mellan patient och personal i förhållande till gällande information. Patienten ges, men måste även själv vara beredd att ta, makten att utkräva god information. Samtidigt skall personal vara mer villig till och bli bättre på att lämna information på ett för patienten lättöverskådligt sätt.

Patientcentrerad vård

Jag kan se att den nya patientlagen kan ge en god grogrund för en mer patientcentrerad vård. Samtidigt måste man redan från början värna om de målgrupper som har behov att få information presenterad för sig på rätt sätt, exempelvis på grund av olika perceptionsnedsättningar. Här spelar brukarorganisationerna en viktig roll för att säkerställa att individuellt starka patienter inte tar för sig på svaga patienters bekostnad. 

Taggar:

Kommentarer:

  1. Jaha..det är väl ungefär så som de har genomfört alla lagar och förändringar i samhällsystemet fram tills nu.

    Vi skriver och utformar lagarna, men du måste leta efter dem, eller så måste du gå med i en organisation som kräver att du följer deras tyckande och tänkande i sakfrågan. Ingen få lov att inte vara delaktig i ett förbund. ett förbund som har sina egna lagar och sina egna ambassadörer. Som jagar de som inte tycker som dem i sakfrågan. 

    Så vad är nytt? Vi kommer fortfarande att få leta efter stöd om vi inte vill bli medlem i en grupp. 

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.