Äntligen

Äntligen införs sammanhållen journalföring i Skåne inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten kommer nu att öka genom att vårdpersonalen kan få kunskap och information om patienten.

Vårdpersonalen kan nu se vilken vård som du har fått tidigare, men även aktuella provsvar. I Region Skåne ansluter sig hela den offentliga vården utom psykiatrin.

Det kommer att gå att få fram livsavgörande information såsom överkänslighet mot något, eller om patienten tar ett läkemedel som inte bör kombineras med andra läkemedel.

Säkerhet

Enbart vårdpersonal med anknytning till dig som patient kan få ut information. Vårdpersonalen måste få ett samtycke från patienten för att få se journalen från andra vårdgivare.Som patient kan du även ansöka hos Socialstyrelsen om att få din journal förstörd. Det krävs dock vissa skäl för att detta skall gå igenom.

Inget tvång

Du kan som patient spärra delar av din journal och därmed ta bort möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa i din journal. Även patienter under 18 år kan spärra sin journal. Men det finns undantag. Om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för liv och hälsa kan behörig vårdpersonal även ta del av spärrade uppgifter.

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace