Arbetet i projekt DOA

Projekt DOA finansieras av Arvsfonden. Nyligen har en redovisning för år ett och en ansökan för år två lämnats in till Arvsfonden. Nedan följer en sammanfattning över de första åtta månaderna i projekt DOA. 

Under de första åtta månaderna i projekt DOA har sexton kommuner och nitton myndigheter (lokala kontor ingår) kontaktats gällande att vi vill att de ska rekrytera personer med funktionsnedsättningar. Av dessa har tre kommuner och myndigheter rekryterat och en kommun ska ändra sin personalpolicy från att främja mångfald till att de ska rekrytera personer med funktionsnedsättning. Politiker i två kommuner har lämnat in motioner om att kommunen bör öka antalet anställda personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet. Förutom dessa är tio kommuner och myndigheter intresserade av projekt DOA och att rekrytera personer med funktionsnedsättning. 

Svårigheter i arbetetEmelie presenterar sitt projekt på ett möte i Klippan

Överlag har det varit svårare och tagit längre tid än beräknat att få offentliga verksamheter att säga ja till att nyanställa personer med funktionsnedsättning. Denna tröghet motiverar dock arbetet med projektet ännu mer. Om vi inte hade tagit upp frågan med de offentliga verksamheterna är det möjligt att inget alls skulle hända. Genom projekt DOA får arbetsgivarna kunskap om vikten av att ha personer med funktionsnedsättningar som medarbetare. De inser hur viktigt det är för individen att ha ett arbete. Detta är första steget för att de ska genomföra själva rekryteringen. 

Undersöka motståndet

Trögheten med att få arbetsgivare till att aktivt rekrytera personer med funktionsnedsättning har dock gjort att projektet har kunnat studera motståndet, som ju också är en del av projektet. Exempel på motstånd som har uppkommit är att det inte finns någon budget för att anställa personer med funktionsnedsättning, man har anställningsstopp eller att facket ställer krav som arbetsgivaren anser är svåra att uppfylla.

/Emelie Rydberg

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace