Ärenden till Patientnämnden

4 036 ärenden kom in till Patientnämnden i Region Skåne år 2012. Det är en ökning med sex procent från året innan. Patienterna är mest missnöjda med att kommunikationen med vården fungerar dåligt och att regler om avgifter och vårdgaranti är för krångliga.

Många ärenden som Patientnämnden hanterar handlar om dålig kommunikation mellan patient och vårdgivare. – Det är viktigt att patienten känner sig delaktig i sin vård, inte minst för att patienten ska kunna förstå vad läkaren ordinerar och kunna hantera läkemedel och egenvård på bästa sätt, konstaterar förvaltningschef Lennart Areskog.

De vanligaste klagomålen

Patientnämnden fick under 2012 in klagomål på:

  • Brister i dialogen mellan vårdgivare och patient.
  • Det komplexa regelsystemet kring exempel avgifter, vårdgaranti m.m., som är svårt att förstå för patienten och där även vårdpersonalen har kunskapsbrister.
  • Upplevelsen av att ”man bollas runt” mellan olika vårdgivare och att ingen tar på sig helhetsansvaret.
  • Bristande läkarkontinuitet, patienten får byta läkare för ofta.

Vad gör Patientnämnden?

Patientnämnden ska fungera rådgivande och vara en länk mellan patienten och vården. Patientens erfarenheter rapporteras vidare till verksamhetsansvariga och berörda politiker.- Genom att återrapportera till vården kan vi bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet, säger Lennart Areskog.

Hur klagar man?

Försök i första hand att tala med personalen eller verksamhetschefen där du har behandlats. Känns det svårt att framföra synpunkterna till personalen, eller har du frågor som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden.

Kan vara anonym

Du kan vara anonym när du kontaktar Patientnämnden och du kan välja om du vill ringa, skriva brev eller mejla. Du kan också nå Patientnämnden via ditt konto i Mina vårdkontakter. Då är all informationsöverföring skyddad.

Mer information finns på: www.skane.se/patientnamnden

Läs Länsombudsman Magnus Thenes tankar kring detta ämne på hans blogg. Följ denna länk

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace