Bättre palliativ vård

Den palliativa vården skall bli bättre. Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är lanserat. Värdegrunden är närhet, helhet, kunskap och empati.

Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård har lanserats. Programmet omfattar en rad sjukdomar, bland annat demens, cancer, hjärtsvikt, kol och ALS.

Målen

Palliativ vård är vård i livets slutskede och ligger i senare delen av sjukdomsfasen. Men programmet är även giltigt för dem som har lång tid kvar av livet. Värdegrunden är närhet, helhet kunskap och empati.Programmet ska gälla i alla delar av landet, inom akutsjukvården, geriatriken, specialiserade palliativa vården, primärvården och inom vård och omsorgsboende.

De nationella riktlinjerna kommer att vara en del av ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård som kommer att publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace