Brukarpanelens inspirationsseminarium

Region Skånes nya brukarsamverkan – brukarpanelen – arbetar tematiskt under nya arbetsformer och med tonvikt på dialog. Den 24 augusti hölls ett inspirationsseminarium på temat arbetsmarknad vid Malmö Börshus.

Seminariets syfte var att sprida ytterligare kunskap. Fungerande exempel visades från såväl Region Skåne som omgivningen på vad som skapar och underlättar en arbetsmarknad för alla. Målsättningen var att visa på möjligheter samt att inspirera till fortsatt samarbete med frågorna mellan ansvariga aktörer och i nära samverkan med brukarorganisationerna.

Bild tagen på Seminariet. Man ser åhörarna samt företrädare från Region Skåne

Dagen bjöd på intressanta exempel på hur man inom olika verksamheter har arbetat med att möjliggöra anställning för personer med funktionsnedsättning. Ett av de viktigare budskapen för dagen var den attitydförändring som behövs i samhället i stort . Attitydförändringen behövs framförallt hos chefer och företagsledningar, för att möjliggöra en förändring på arbetsmarknaden. Vi kan se att denna attitydförändring har börjat få fäste, men ett fortsatt arbete behövs. Positiva förebilder för chefer inom företagsvärlden, såsom hållbarhetschef Pär Larshans från Max Hamburgerrestauranger, är välbehövliga och behöver spridas ytterligare. 

/Magnus Thene, ombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace