Budget för funktionshinder 2013

Regeringens presenterade budgetförslag bjuder på skärpt kontroll för assistansersättning samt en utökad satsning på utbildning för omsorgspersonal.

Ökad säkerhet för assistansersättning

En hög med guld tiorI det av regeringen nyligen presenterade budgetförslaget för 2013 finns en rad punkter som berör funktionshinderrörelsen. Bland annat föreslås en skärpt kontroll och ökad säkerhet vid utbetalning av assistansersättning, för att motverka fusk och felaktigheter. Fusk och överutnyttjande har upplevts som besvärande av personer med funktionsnedsättning som på laglig väg får assistansersättning. De känner sig bevakade och misstänkliggjorda i omgivningens ögon.

Omvårdnadslyftet 

För personal inom omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättning fortsätter satsningen på utbildning genom en utökning av Omvårdnadslyftet. Satsningen skall öka personalens kompetens och därmed säkerställa kvaliteten på omvårdnaden.

/Magnus Thene

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace