Dags att spänna musklerna?

Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss. Nästa år är det valår och det innebär kongressår för HSO Skåne. Förberedelser inför valet och framtagande av nytt arbetsprogram för HSO Skåne kommer att köra igång under hösten.

HSO Skånes kongress kommer att genomföras den 25-26 april 2014. På fredagen arrangeras en utåtriktad konferens om ett aktuellt handikappolitiskt tema. På lördagen blir det någon form av diskussion med våra skånska politiker och traditionella årsmötesförhandlingar.

Valarbetet går igång

Inför valet skall ett nytt program för HSO Skåne tas fram, med de handikappolitiska frågor som vi vill driva under perioden 2014-2018. Frågor skall tas fram att ställa till politiker kring de frågor som vi vill prioritera framöver. För att förankra detta och för att fånga upp medlemsorganisationernas synpunkter är ett antal möten planerade och arbetsgrupper kommer att sättas igång under hösten. 

Nya arbetssätt

Mycket av den socialpolitiska debatten förs idag av de politiska partierna och de olika professionerna och administratörerna. HSO Skånes bestämda ambition är att handikapprörelsen på alla nivåer, måste bli mer synlig i den debatten. Detta kräver nya arbetssätt och strategier. I det senaste valet ökade vi vår närvaro i debatten. Men inte i den omfattning som är önskvärt och behövligt.

Engagera er!

För att vi skall få behövligt genomslag krävs engagemang från våra medlemsföreningar på både läns- och lokalnivå, från kommunala HSO och från enskilda medlemmar, vars behov och problem det är vi skall lyfta upp. Ett valår ger alltid ökade möjligheter till att påverka, men mycket lite händer av sig själv. Vi har en möjlighet att lyfta upp våra frågor på den politiska agendan. Möjligheten har sällan varit större än nu, frågan är om vi är villiga att ta den?

/Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace