Den nya idealiteten

HSO Skåne har under två år genomfört projektet Handikapprörelsen och den nya idealiteten. Bakgrunden till projektet är de problem som många organisationer har, med att engagera volontärer i sin verksamhet.

fyra volontärer på en utbildning under projekt Plushälsa

Under det första året av projektet genomfördes en studie av vad forskning och praktiska erfarenheter säger om värvning av volontärer. Under det andra och sista projektåret har metodikerna testats inom ramen för HSO Skånes verksamheter och i några medlemsföreningar. Arbetet med Handikapprörelsen och den nya idealiteten har gått in i flera andra projekt som HSO Skåne har genomfört. 

Slutsatsen är att det inte är lätt att värva volontärer, men det går genom aktivt arbete. Några faktorer är avgörande nämligen: att det finns en verksamhet som kan intressera, konkreta uppgifter att engagera sig i och ett proaktivt arbetssätt i värvningen av volontärer. Inom ramen för projektet har ett flertal volontärer engagerats, de flesta till olika former av hälsoarbete. De organisationer som inte lyckas engagera några volontärer gör som regel inget aktivt för att värva dem.

Vi hoppas att projektet skall bidra till ökat engagemang i handikapprörelsen. Projektet har finansierats genom bidrag från Region Skåne, Habilitering- och hjälpmedel.

För att ladda ner rapporterna följ denna länk till avslutade projekt (öppnas i nytt fönster)

Författare:Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace