Det finns platser kvar

Studera ämne inom funktionshinderområdet i höst. Det finns platser kvar till kurserna vid Malmö högskola. 

Nätburen distans/halvfart 
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap A-nivå, 1-30 hp

Kursen ger grundläggande orientering i frågor som rör samhällets handikappolitik och rehabilitering/ habiliteringsverksamhet för människor med funktionshinder. Grundläggande behörighet. Mer information finns på: http://www.edu.mah.se/HS113A/

Studier med föreläsningar vid Malmö högskola
Funktionshinderforskning och medaktörer, 8 hp

Kursen riktar sig till personer med erfarenhet av eget funktionshinder. Ett syfte med kursen är att kursdeltagaren ska kunna bli en aktiv medaktör och samverkanspart i forskningsprocessens alla moment. Mer information finns på: http://www.edu.mah.se/HS175A/


Nya vägar till yrkesliv genom utbildning och rehabilitering, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om arbetsrehabiliteringens vägar mot yrkesliv för personer som lever med funktionsnedsättning, samt att rusta studenten för kommande studier. .Mer information finns på http://www.edu.mah.se/HS165A/syllabus/

Anmälan via www.antagning.se (uppdaterad 2012-09-07 anmälnings tiden har gått ut)

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace