Det offentliga först?

Vilka åtgärder har myndigheter vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning? Handisam har tagit fram en rapport om detta som visar att myndigheterna måste bli bättre på att anställa funktionsnedsatta. Av 233 myndigheter som gjorde nyanställningar 2010, har enbart 14 procent anställt någon med med en funktionsnedsättning.

Handisams rapport till regeringen bygger på 263 enkätsvar samt intervjuer med tio myndigheter. Den visar att staten som arbetsgivare måste göra betydligt mer för att bli ett föredöme i att anställa personer med funktionsnedsättning. 

Man som klättrar på ett tak

I rapporten uppger drygt hälften av myndigheterna (137 st) att de har någon anställd där det har behövts någon form av anpassning, relaterat till funktionsnedsättning. 

Under 2010 var det 233 myndigheter som hade nyanställt personal. Fjorton procent av myndigheterna hade anställt en person med funktionsnedsättning.

Positiva effekter av anställning

I rapporten finns intervjuer med myndigheterna. I en intervju med Fastighetsmäklarnämnden beskrivs hur myndigheten har tagit in en praktikant med funktionsnedsättning, med hjälp av en SISUS-konsulent från Arbetsförmedlingen. Detta har lett till att attityden på arbetsplatsen har blivit mer positiv till mångfald och fördomar har suddats ut.

I rapporten kan man läsa att de myndigheter som har anställt personer med funktionsnedsättning, har låtit personalansvariga genomgå utbildning i diskrimineringslagstiftningen. Dessa har också åtgärdat fler brister i tillgängligheten än de myndigheter som inte har anställt någon.

Rapportens uppbyggnad

Rapporten består av tre delar. Del ett är fördjupande exempel från enskilda myndigheter med en analys. Del två är en kartläggning och analys som omfattar samtliga myndigheter. Den tredje delen av rapporten består av förslag till spridning av resultatet från rapporten. 

Rapporten finns att ladda hem på Handisams hemsida.

Författare: Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Relaterad information