Diskrimineringslagstiftning viktigast!

Vid ett samarbetsmöte i Jönköping, mellan ett antal läns-HSO i södra Sverige deltog Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.
– Att otillgänglighet blir diskriminering är en av våra viktigaste frågor, menade hon.

Handikappförbunden arbetar med fyra övergripande arbetsområden berättade Ingrid Burman för de församlade länsrepresentanterna. De fyra områdena är:Bild på Ingrid Burman

  • Tillgängligheten, då i första hand kopplad till en diskrimineringslagstiftning
  • En jämlik hälso- och sjukvård
  • Möjligheter till arbete, sysselsättning eller annan försörjning
  • Det sociala stödet och omsorgen, då inte minst genom att se till att LSS fungerar för de svårast funktionsnedsatta

Ingrid Burman berättade vidare att hennes intryck är att den oro som har funnits i många förbund har lagt sig och att det nu råder en samarbetsanda.

Uppdrag handikappolitik

– Vårt uppdrag från förbunden är att bedriva kraftfullast möjliga handikappolitik. Det säger alla förbund, poängterade Ingrid Burman. Den fråga som berör allra flest förbund är hälso- och sjukvården som idag både är geografiskt ojämlik och mellan olika grupper. Handikapprörelsen anser att detta måste jämnas ut. En rättighetslagstiftning är en av frågorna på agendan. Att återupprätta LSS som urholkats alltmer av domstolarna, är en annan viktig fråga. Här har fuskdebatten kommit i förgrunden i stället för innehållet i lagstiftningen och möjligheten till de goda levnadsvillkor som lagen skall ge.  

Arbete är grunden

Att få en utbildning och därefter ett arbete är grunden för ett bra liv. Här måste rejäla samhällsinsatser till och vi hoppas på den s.k. FunkA-utredningen som vi tror kommer med en del bra förslag. Socialförsäkringen måste åter kunna ge trygghet till dem som är sjuka, har stora funktionsnedsättningar eller på annat sätt inte har kommit in på arbetsmarknaden.– Vi måste kunna lita på trygghetssystemen!


Viktig att dra åt samma håll!

– Handikappförbunden har fler än en halv miljon medlemmar, men inte alls det inflytande en sådan medlemskader borde ge, avslutar Ingrid Burman. Vi måste alla dra åt samma håll och bli mycket tydligare. Vi behöver synas mer i media och påverka våra lokala politiker mer. Först då får våra frågor det genomslag som de förtjänar.

Författare: Lars Gustavsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace