Effektiv bidragssökning?

Uffen Redhe har mångårig erfarenhet av utvecklingsprojekt och finansieringsfrågor till föreningslivet. Han omnämns i många sammanhang som ”Sveriges framgångsrikaste bidragshämtare”. Kvällen den 11 oktober föreläste han för 72 personer från olika platser i Skåne. 

De inbjudna hade gemensamt att de har alla varit involverade i arbetet med att organisera och planera hälsoaktiviteter inom ramen för Uppdrag Plushälsa.

Visioner

Grunden för att kunna ansöka om, och få pengar, är att man som förening har visioner! 

Uffen Redhe står och samtalar med en av deltagarna på mötet

Det krävs en handlingsplan för att gå från idé till genomförande. Det gäller alltså för styrelsen att tänka framåt. Uffen påpekade också att det är viktigt att våga tänka stort, och våga satsa. Ytterst få bidragsgivare stöttar små projekt på 20 000 kronor. Det krävs alltså både att ha mål och handlingsplan. För många ideella föreningar (idrottsföreningar) är fotbollsmål och fotbollsplan det närmsta de kommer. 

Letar på fel ställe

Många föreningar får sina bidrag från kommunen, men med ökade sparbeting på de flesta håll är, eller blir, det bidraget mindre och mindre. Att få pengar till en ny kopieringsapparat är nästan omöjligt. Flera har hört talas om stora fondboken med 7500 svenska fonder att söka bidrag från, men att hitta någon fond som ger pengar till just den verksamhet som man vill bedriva, eller till inköp av kopieringsapparater, är inte lätt. Många fonder är mycket specifika i vem de vänder sig till. Uffen Redhe gav exemplet på menlösa kvinnor under 15 år i Finspångs kommun. När man söker via fonder är det också lätt att man söker efter någon som vill ge det som man vill ha, och då finns det risk att man bläddrar förbli det som någon vill ge. Om man tar kopieringsapparaten som exempel är det få fonder som vill ge bidrag till en sådan, men många som säkert kan tänka sig att stödja de budskap som är tänkta att stå på papperna som far igenom apparaten.

 
Distanssponsring

Uffen har genom åren lärt sig att ju starkare känslomässiga band och ju större geografiskt avstånd som finns mellan föreningen och den potentiella sponsorn, desto större chans till sponsring och ökad storlek på bidraget. Som exempel kan nämnas att Uffen i en förening tittade igenom gamla medlemsmatriklar och sedan kontaktade han alla som hade lämnat föreningen och samhället de senaste 50 åren med frågan om de kunde tänka sig att vara med och bidra till det nya klubbhuset.  Detta gav goda intäkter.


Affärsverksamhet

Ett annat sätt att få in pengar till verksamheten är att bedriva någon form av affärsverksamhet. Genom att anställa en person med lönebidrag är det inte så mycket pengar som föreningen behöver dra in varje månad för att täcka lönekostnaden. Kan man hyra ut den anställda till andra föreningar för en summa per timme? Kan den anställda utföra något arbete till privatpersoner i samhället? Det sociala företagandet är något som är i antågande och som växer för varje år. 

Författare: Malin Björk

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace