Efterfrågad utbildning

Inom ramen för HSO Skånes projekt Nytt Inflytande Nya Arenor, NINA 3.0, har sex utbildningar om sociala medier genomförts. Det innebär att ett sextiotal personer har fått en grundläggande utbildning om Facebook, informationssökning med Google m.m.

Personer som deltog vid en av utbildningarna i SocialamedierDen lokala handikapprörelsen har en relativt dålig närvaro på nätet och är inte heller speciellt duktig på att marknadsföra sig genom sociala medier. För att råda bot på detta har HSO Skåne i ett första skede anordnat sju grundutbildningar kring sociala medier och vad de kan användas till.

Brett användningsområde

Sociala medier används idag för informationsinhämtning, medlemsvärvning, utbildningar, politisk påverkan, marknadsundersökningar och mycket annat. I ett första skede får deltagarna lära sig hur de använder olika sociala medier på ett mer grundläggande vis. Grundutbildningarna genomförs i samarbete med ABF Skåne.

Stegvis fördjupning

I ett andra steg kommer deltagarna att lära sig hur de kan använda sociala medier och nätet för sitt interna arbete, till exempel hur de kan göra en enkel medlemsenkät, ett informationsblad till medlemmarna eller arbeta med ett gemensamt dokument från olika orter. Det andra steget kommer att vara inriktat mot praktiskt arbete i organisationen, med hjälp av nätet och sociala medier.

två av alla deltagare som gått igenom utbildningen

Demokratiskt och billigt

I ett tredje steg kommer organisationernas strategier för att använda nätet och sociala medier att diskuteras. Sociala medier har många fördelar, det är demokratiskt och billigt att använda sig av det och vi når lätt stora grupper av människor. Geografiska avstånd spelar ingen roll och det kan också ta bort de negativa effekterna av en funktionsnedsättning, om rätt hjälpmedel finns.

Tvåårigt projekt

Vad som krävs för att etablera sig på de sociala medierna är dator och tillgång till nätet, vissa grundkunskaper och också en strategi eller plan för sin närvaro. Alltför många etablerar sig utan att ha tänkt igenom varför de finns på nätet och i olika sociala medier.HSO Skånes projekt är tvåårigt och finansieras genom bidrag från Habilitering & hjälpmedel, Region Skåne.

Författare: Lars Gustavsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace