Egenansvar för hälsan

Region Skåne sätter även i år fokus på sundare levnadsvanor. Fysisk aktivitet och sunda matvanor är betydelsefullt för en positiv hälsoutveckling. Vilken form av träning spelar mindre roll. Det viktiga är att motionera regelbundet för att behålla hälsan och prestationsförmågan.

Tjej som är ute och cyklar på en landsväg.Region Skånes folkhälsoarbete utgår ifrån den regionala folkhälsostrategin som har tagits fram i samverkan med Kommunförbundet Skåne, de skånska kommunerna, de regionala myndigheterna och den ideella sektorn. Målet med den regionala folkhälsostrategin är att förbättra och öka jämlikheten i hälsa.

Många överviktiga

I Skåne är 57 procent av männen och 41 procent av kvinnorna överviktiga, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det kan räcka med raska promenader, dammsugning eller snöskottning för att må bättre. Det viktiga är att vara fysiskt aktiv i minst en halvtimme om dagen. Då kan man minska risken för att få diabetes typ-2, högt blodtryck, hjärtinfarkt, värk och benskörhet m.m. På 1177:s hemsida, som ger råd om vård dygnet runt, har det lagts ut en film som heter Träna hemma. Denna film kan du enkelt använda hemma och komma igång utan att ta dig till ett gym. http://www.1177.se/Tema/Liv-och-halsa/ (öppnas i nytt fönster)

Kampanj

Under vecka 19 kommer aktiviteter, på temat "Mer rörelse och sundare matvanor", att anordnas i hela Skåne. Exempel på aktiviteter är öppet hus, prova på erbjudanden, föreläsningar och temakvällar. Här handikapporganisationer visa hela Skåne vad ni erbjuder era medlemmar i form av hälsofrämjande aktiviteter. Detta är även ett tillfälle för er organisation att sprida att ni finns. Anmälan om er aktivitet gör ni till http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skane-lyfter/Aktivitetskalender-2011/Anmal-aktivitet/ (öppnas i nytt fönster)

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace