En aktivare handikappolitik

HSO Skåne och ABF Skåne inbjöd till en heldags handikappolitisk utbildning i Eslöv den 14 april på Medborgarhuset. Tiotalet aktiva från handikappföreningarna hade anmält sitt intresse.

En person som målar en vägg med pensel i röd gul färg

Lars Gustavsson från HSO Skåne och Peter Johansson från ABF Skåne erbjöd oss, som aktivt arbetar på kommunal nivå i handikappråden, utbildning om hur vi bäst arbetar kontra politikerna. Vi fick veta hur besluten fungerar och vad politikerna lyssnar på.  De gav också metoder och verktyg i arbetet.  

Det är föreläsare med lång och bred erfarenhet så dagens utbildning gav förutsättningar till bra bollplank. En del av oss kunde avläsa att vi är inne på rätt spår och det ger oss ett bättre självförtroende, så politiker och tjänstemän huka er i bänkarna!

Lars talade bland annat om att ”Framtiden är inte längre vad den varit” – om det handikappolitiska läget och ett framtidsscenario för våren 2012. Vad är det som styr funktionshinderpolitiken? Vikten av att ha handikapplaner och kommunala program. Vikten av att ta reda på att dessa finns och att vi är insatta i desamma. Lars betonade att det är viktigt att sätta smarta mål, att vi är specifika, att målen är mätbara, aktiverande, realistiska, tidsatta och accepterade.

Peter i sin tur började med att ta ett exempel på omvärldsanalys. Hur fel det kan bli om vi inte är uppdaterade. Vi fick frågan om vi visste hur många barn det finns per familj i dagens Bangladesh. Vi svarade i princip genomsnittligt 8 barn. Det visade sig att det var för många, många år sedan och att idag är det 2,5. Vi måste hålla oss uppdaterade både i omvärlden och i det nära samhället i sig.          

Peter talade också om en politisk påverkan kring politikerbeslut och om vad som är tjänstemannabeslut. Vem beslutar vad? Politiker gräver inte så djupt utan lägger mestadels besluten på tjänstemännen. Han talade också om vikten av att vara remissinstans och att arbeta för att bli en resurs, bli ett bollplank. Du ska veta vad du vill och vikten av att bygga relationer. Har du en bred förankring lönar det sig i längden. ”Måla inte en vägg direkt på en redan målad, för den flagnar av ganska direkt, utan ta det från grunden med att slipa ner, spackla och grundmåla, så håller väggens ommålning.

”Vill du se utbildningen i sin helhet går du in på HSO Skånes hemsida. I högerkanten under 5-minuter kan du hitta underlaget.

En utvärdering från en av deltagarna

Iréne Strand NHR Lundabygden och FUB Mellanskåne

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace