En fantastisk möjlighet

Astrid Lindgrens barnsjukhus erbjuder sjuka barn en möjlighet till vård i hemmet . Oftast har de 20 barn inskrivna samtidigt som får vård i hemmet. Vården kommer hem i stället för att de ska behöva ligga inne på sjukhus.

Barn som sitter och äter på en morotI 14 år har Astrid Lindgrens sjukhus erbjudit vård i hemmet till de barn där det fungerar. Barnens hem blir ett slags sjukhus då barnen är inskrivna, men vården kommer hem till dem där de bor i stället. Teamet är nåbart alla dygnets timmar och de kommer ut flera gånger om dagen om så behövs.

De barn som får vård i hemmet lider av olika sjukdomar. Det kan vara barn som t.ex. har fötts med olika komplikationer, barn med olika kroniska sjukdomar, cancervård och palliativ vård m.m.

Vinster för alla parter

Dagens teknik har öppnat många dörrar. Sjukhuset kan ha videokonferens med föräldrarna. Man kan övervaka barnen i realtid på sjukhuset via distansövervakning. De största vinsterna för sjukvården har varit att de kan operera fler barn och minska sjukhusköerna. Vårdkostnaderna blir lägre än om de skulle ha använt sig av en sluten vårdplats. 

För barnen betyder det att de kan opereras i tidig ålder. De slipper vänta tills de kanske har börjat förskolan för att vårdköerna är för långa och operationen måste göras, men det går att dra på. Den största vinsten är för barnen, som kan vara hemma hos sina föräldrar och känna att de är i en trygg miljö. För föräldrarna är det värdefullt då de kan vara nära sitt barn hela tiden och det är lättare om en av föräldrarna behöver jobba. Men självklart förutsätter det att föräldrarna orkar och har möjligheten att ta hand om barnet. 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace