En förändrad organisation

HSO Skånes styrelse hade besök av chefen för Försäkringskassans lokala center, Åsa Andersson. Hon informerade om Försäkringskassans nya uppdrag och organisation. Förändringarna har varit många och stora under de senaste åren.

Under de senaste åren har Försäkringskassan utsatts för mycket kritik för förändringar i sjukförsäkringen, ny organisation och nytt arbetssätt. En del av de ”luckor” som fanns i de första förändringarna har successivt reparerats och nya förändringar till det bättre kommer efter nyår.

Organisation i förändring

Åsa Andersson står och håller föredrag för HSO Skånes styrelse

Försäkringskassan har genomgått flera stora organisationsförändringar under de senaste åren och regelverket för socialförsäkringen har förändrats. Den stora förändringen är att kassan idag tar kontakt med och ”tar tag” i människor i ett betydligt tidigare stadium än tidigare. Olika stödinsatser i form av rehabilitering m.m. sätts in tidigare. Även kontakten med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare har ökat.– Ett ännu närmre samarbete med Arbetsförmedlingen står högt på min önskelista, säger Åsa Andersson.

Många hade ersättning

Bakgrunden till förändringarna i sjukförsäkringen var det stora antalet människor med långvarig ersättning eller med förtidspension. Antalet stod inte i rimligt antal till hälsoläget i Sverige och många var sjukskrivna i flera år, utan att erbjudas någon rehabilitering eller annan hjälp. Kontakten med kassan kunde bestå av ett brev eller ett telefonsamtal efter långa perioder av sjukskrivning.

Mycket kritik

De förändringar som kom i socialförsäkringen, med hårdare prövningar, nya mått på arbetsförmåga och en inte ordentligt genomtänkt förändring rönte massiv kritik, inte minst från handikapprörelsen. Många medlemmar tyckte att grunden för deras existens slogs undan och de kastades ut i en osäker tillvaro.

– Ekonomiska förbättringar kommer i den nya budgetpropositionen för de med låg ersättning, berättar Åsa Andersson. För många personer har det nya arbetssättet betytt att de har kunnat återgå till arbetslivet.

Annat perspektiv

– Försäkringskassans organisation är inte helt lätt, tyckte en av styrelsemedlemmarna.

– Det är bra att få Försäkringskassans perspektiv på det hela. De har ett uppdrag från regeringen, det får vi inte glömma, menade ordförande Gert Igheden. Är vi kritiska till försäkringens utformning skall vi rikta kritiken mot regeringen. Samtliga styrelsemedlemmar tyckte att det var en nyttig genomgång.

Författare:Lars G

22 september 2011
Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace