En samverkan som utvecklar

Region Skånes nya samverkan med handikapprörelsen kommer bland annat att ske i en brukarpanel som skall arbeta övergripande och temainriktat. HSO Skåne ingår i brukarpanelen och vi ser fram emot samverkan med Region Skåne.

HSO Skåne har haft en lång tradition av samverkan med landstingen, nuvarande Region Skåne. Denna samverkan har varit utvecklande och nödvändig för både Region Skåne och HSO Skåne samt för våra medlemsorganisationer.I hälso- och sjukvårdslagen står det att landstingen är skyldiga att samverka med de som vården berör och framförallt organisationer som företräder patienter med stort sjukvårdsbehov. Hur denna samverkan skall se ut är däremot inte beskriven. Det är alltså upp till varje landsting att välja bästa samverkansform.

Tema som arbetsform

Den nya samverkansform som Region Skåne nu skall bygga upp är tänkt att arbeta temainriktat med de teman som är mest intressanta för de breda medlemsgrupperna.Den nybildade brukarpanelen är en sammansättning av de främsta regionpolitikerna från de nämnder som bör vara mest intressanta för handikapprörelsen att samverka med. Ledamöter och ersättare från HSO Skåne i brukarpanelenHSO Skåne har fem ledamöter och tre ersättare i brukarpanelen.
För att göra vårt samarbete med Region Skåne så bra som möjligt, samlades våra ledamöter och ersättare i brukarpanelen till en genomgång av vad HSO Skåne vill ta upp och arbeta med i brukarpanelen.

Viktiga områden

Två områden som vi vill lyfta i brukarpanelen är dels en diskussion om tolkningen av en patientcentrerad vård och dels en utvidgning av den rehabiliteringsmetod som Rehabmedicinskt centrum Lund Orup arbetar med.
I många dokument och sammanhang uttalas det att det är patienten som är i centrum, eller den man skall fokusera på i hälso- och sjukvården. Vad detta lite mer konkret innebär, är en fråga som HSO Skåne vill ha som tema inom brukarpanelens arbete.
Den andra frågan är en utvidgning av den rehabiliteringsmetod som Rehabmedicinskt centrum Lund Orup arbetar med. Deras metod att behandla och stödja sina patienter går att använda för fler diagnoser. En diskussion om en utveckling av rehabiliteringen i Skåne anser vi är intressant och något som kan förstärka vårdens arbete med rehabilitering.

Författare: Thomas P Larsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace