Enkäter blir allt viktigare

Det är viktigt vad patienterna tycker. När TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ska fatta beslut om priser och subventioner för nya läkemedel vill de ha patientenkäter som underlag.

Förutom kliniska studier har en ny typ av underlag blivit allt vanligare inför TLV:s beslut. Det är enkäter där patienterna själva får skatta värdet av nya läkemedel, nya former av ett gammalt läkemedel eller medicintekniska hjälpmedel.

En person som fyller i en enkät förhandPatienternas bedömning är viktig

- De här undersökningarna handlar ofta om hur patienterna påverkas i sin vardag. Till exempel att patienterna bedömer vad det finns för värde med att ta ett läkemedel på ett nytt sätt. Den typen av information är det svårt och kostsamt att få på något annat sätt än genom patientenkäter, säger Niklas Hedberg, avdelningschef för avdelningen för nya läkemedel på TLV. Om patienterna skattar värdet av ett nytt läkemedel högt kan det leda till att vi är beredda att acceptera ett högre pris.

Granskning är nödvändig

Niklas Hedberg betonar att det krävs noggrann granskning av enkätsvaren. – Vi granskar resultaten av den här typen av enkäter på samma sätt som vi bedömer all annan information som läkemedelsföretagen lämnar till oss, säger han. Ett av problemen med den här typen av enkäter är att det kan förekomma ett taktiskt svarande. Vi försöker att vara vaksamma på det. Vi underkänner sådana här studier om vi misstänker att patienterna har svarat taktiskt.

Ny enkät

I februari får 2 000 medlemmar i Parkinsonförbundet hemskickat en enkät om ett nytt doseringshjälpmedel. Företaget som ska lansera hjälpmedlet har anlitat IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, för att göra enkäterna. Det har blivit vanligare under senare år att de får sådana uppdrag. Det är svårt att mäta vilken nytta medicintekniska hjälpmedel skulle ha utan att involvera patienterna, säger Ulf Persson på IHE.

Källa: Dagens Medicin

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace