Ett steg i rätt riktning!

Den 31 maj beslutade en majoritet i arbetsmarknadsutskottet att uppdra åt regeringen att snarast lägga fram förslag till en lagstiftning som gör otillgänglighet till diskriminering. Denna fråga har utretts under snart ett årtionde, i olika utredningar och departement. Det är en lagstiftning som Sverige behöver.

För 1,5 år sedan presenterades den senaste utredningen, Bortom fagert tal, som sedan dess har beretts i olika departement utan att den ansvarige ministern Erik Ullenhag har kommit till skott. Detta trots att både han och hans partiledare, tillsammans med en stor majoritet av riksdagspartierna och deras ledamöter, har sagt sig vara positiva till en sådan lagstiftning. Det har de gjort tillsammans med fler än 130 olika remissinstanser.

En som lägger ut en ramp

Dyrt?

Det argument som har framförts mot lagstiftningen är att det kommer att kosta mycket pengar att göra Sverige tillgängligt. De beräkningar som är gjorda kan inte anses seriösa, men därmed inte sagt att det är gratis att göra om allt som är otillgängligt i offentliga miljöer. Det kommer naturligtvis att kosta.Men otillgängligheten har också ett högt pris, vilket inte har berörts med ett ord. 

Utanförskapet bryts

Det utanförskap som otillgängligheten skapar väger också lätt, bland de regeringsföreträdare som annars har så lätt till moralisk indignation när det gäller olika gruppers utanförskap. För funktionsnedsatta har det varit och är uppenbart acceptabelt med utanförskap, att döma av det motstånd som finns mot lagstiftningen.

Ett beslut för Sverige

Det beslut som arbetsmarknadsutskottet har fattat är ett viktigt beslut för Sverige och för människor med funktionsnedsättningar. Ökad tillgänglighet betyder också ökad tillväxt. Tillgänglighet är också en förutsättning för att en åldrande befolkning skall kunna bo kvar i sina invanda miljöer, använda allmänna kommunikationer och leva ett aktivt liv, utan diskriminerande barriärer.

Vad gör allianspartierna?

Beslutet i arbetsmarknadsutskottet stod Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för. Många medlemmar inom handikapprörelsen förväntar sig att Folkpartiet och Centerpartiet nu visar att de också vill leva upp till sina vallöften och offentliga uttalanden och sätta press på regeringskolleger, så att det händer något.

Visa att en röst på era partier är värda det förtroende som den innebär!

Författare: Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace