FN:s övervakningskommitté riktar 46 skarpa frågor till regeringen

Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer 46 skarpa frågor till den svenska regeringen som ska besvaras inför förhöret under våren. 

Övervakningskommittén vill bland annat att den svenska regeringen ska svara på frågor gällande ansvar och övervakning av de Elektrokonvulsiva (ECT) behandlingar som sker i Sverige årligen och hur den svenska regeringen arbetar med att se till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt och inkluderat liv i samhället.

Kommittén vill även att regeringen uppger vilken information som finns kring hur myndigheter arbetar med att informera och uppmärksamma personer med funktionsnedsättnings vardag och hur arbetsmarknaden har gjorts tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

I början av 2014 ska regeringen redovisa svaren på de 46 frågorna under kommitténs förhör.Du hittar frågorna på engelska här: http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/46-skarpa-fragor-till-regeringen-om-konventionen/ (länken öppnas i nytt fönster)      

/Susanne Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace