Få vård i annat EU-land

Snart kan du bli opererad i exempelvis Tyskland. Det blir en del av svensk lagstiftning 2013, att du som patient har rättighet att få vård i annat EU-land och få ersättning för vården. Region Skåne har redan börjat planera hur de ska arbeta med informationen kring den nya lagen.

EU:s patientrörlighetsdirektiv om patienters rättigheter vid vård i annat EU-land antogs tidigare i år och redan den 25 oktober 2013 kommer det att vara en del av svensk lagstiftning.

En sköterska som hjälper en patient. Patienten är på väg in i en stor trumma där en magnetröntgen skall utföras.

Innebörd

De patienter som inte erbjuds vård i hemlandet inom rimlig tid kan snart söka vård utomlands och få ersättning för detta. Alla patienter ska likabehandlas med patienterna i det land som vården utförs i. Detta betyder att landets vårdavgifter gäller samt landets försäkringssystem. Det är viktigt för patienten att veta att om något skulle gå fel så skall klagomål riktas till rätt instanser i det land där vården utfördes och enligt deras försäkringssystem. Det är upp till patienten själv att ta reda på all information och kontakt med det aktuella landet. Hemlandet kan dock hjälpa patienten med eftervård. Recept och grundläggande patientinformation ska i framtiden kunna följa patienterna över landsgränserna. 

Region Skånes arbete

Region Skåne har redan börjat med arbetet. De har som mål att information om hur vården fungerar i andra länder skall finnas tillgänglig för medborgarna. Samarbetet när det gäller forskning och erfarenhetsutbyte mellan länderna blir lättare. Men man får inte glömma riskerna, multiresistenta bakterier är mer utbredda i vissa andra EU-länder än i Sverige och det kommer att bli en stor utmaning för vården.

Författare: Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace