Facit för Uppdrag Plushälsa

Projekt Uppdrag Plushälsa är inne på slutvarvet och har lika lång tid kvar som året, dvs. bara ett par veckor. Vi har fortlöpande rapporterat om hur det har gått. Avslutningsvis vill vi ge slutresultatet. Totalt har 138 grupper startat i 113 lokalföreningars regi. 

En ur projekt Uppdrag Plushälsa som får hjälp med instruktioner när han ska spela badminton.För många föreningar har aktiviteterna inom Uppdrag Plushälsa blivit en naturlig del av deras utbud. 109 av grupperna var fortfarande igång under hösten 2011 och många planerar att fortsätta även under 2012. Ungefär hälften av alla grupper har ägnat sig åt någon form av motionsaktiviteter som vattengympa, stavgång, afrikansk dans, Qi gong eller yoga. Drygt en femtedel av grupperna har ägnat sig åt bättre kost och lika många har varit engagerade i någon aktivitet med social aktivering. Slutligen är det ca 10 % som har varit självhjälpsgrupper. 

Frivilliga projektbärare

Projektet har engagerat många frivilliga krafter. Det är hela 60 grupper som har letts av någon frivillig inom föreningen. Att driva hälsogrupper med hjälp av ideella ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. En del av det beror på att det sänker kostnaden avsevärt för gruppen när man inte behöver betala en ledare via ett studieförbund. Det gör också gruppen intimare och tryggare, då det för många handlar om en ovisshet och otrygghet att bege sig iväg till okända lokaler med okända ledare. Föreningar som inte har haft tillgång till egna ledare har anlitat ledare via t.ex. ett studieförbund. Detta har i många fall lett till ett bra samarbete och att föreningarna har valt att starta upp fler aktiviteter när de har förstått vad studieförbunden har att erbjuda. Några studieförbund har dessutom riktigt fördelaktiga priser för de föreningar som är medlemmar. 

Kommunernas stöd

Under det tredje och sista projektåret har mycket fokus lagts på att etablera samarbete och samverkan med kommuner och privata aktörer. Startskottet var konferensen Möjlighet till Plushälsa för alla som hölls i april. Goda exempel har vi samlat på oss och de finns alla beskrivna i slutrapporten som publiceras inom kort här på hemsidan. Håll ögonen öppna om du är intresserad av att läsa mer. 

Erfarenheter sprids

Utöver slutrapporten som går till Allmänna Arvsfonden nu i december så har projektet även tagit fram en rapport med erfarenheter från hälsoarbetet bland personer med funktionsnedsättning. Rapporten vänder sig till alla som har intresse av att arbeta mot den onödiga ohälsan. Vi har försökt dela med oss av hur vi har arbetet och vad som har varit framgångsfaktorer just i Uppdrag Plushälsa. Rapporten ligger på HSO Skånes hemsida under Uppdrag Plushälsa. Ta gärna en titt. 

 

Författare: Malin Björk

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace