Färdtjänsten som försvann

Under en längre tid har färdtjänsten återigen figurerat som ämne i dagspress. Brukare och anhöriga har genom sina återberättade erfarenheter fått igång en kedja av inlägg där det ena exemplet efter det andra... LÄS MER följ länken http://www.hsoskane.se/Blogg/Dates/2012/12/Fardtjansten-som-forsvann/

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace