Fel råd, stora konsekvenser

Rådgivningen som ges för receptfria läkemedel är bristfällig. Kunskapsbristen är stor och rådgivningen kan i vissa fall vara helt felaktig. Detta kan leda till allvarliga incidenter då vissa mediciner interagerar med andra receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket har kontrollerat kvalitén på den rådgivning som konsumenten får vid köp av receptfria läkemedel. 297 Apotek och 801 försäljningsställen har besökts. Undersökningen är den första i sitt slag i världen.

Bild på vita tabletterKompetens

Apoteken är skyldiga att ha personal med farmaceutisk kompetens som finns på plats under öppettider. Andra försäljningsställen som inte är apotek skall hänvisa kunden till apoteket eller sjukvården vid frågor och inte ge egna råd och rekommendationer.

Resultaten 

Resultaten var skrämmande. Två av tre butiksanställda gav förslag (råd) på vilket läkemedel kunden skulle välja. Den höggravida kvinnan fick vid nio procent av besöken råd som var helt olämpliga. Vid samma undersökning på apotek gavs enbart en procent olämpliga råd till kvinnan. 
Vid frågan om lämpligt febernedsättande läkemedel till spädbarn gav 66 % av butikspersonalen förslag på läkemedel de ansåg vara bra. 
Felaktiga råd kan orsaka onödigt lidande. När patienter tar medicinen Waran och samtidigt äter värktabletter som innehåller paracetamol ökar dosen Waran med dosen paracetamol. Detta kan leda till svåra komplikationer. Därför är det viktigt att enbart utbildad apotekspersonal ger råd till konsumenten.

Undersökningen

Genom tränade observatörer som har utgett sig för att vara kunder har man kunnat kontrollera vilka råd som kunderna får, om de hänvisar till sjukvården och vilka typer av frågor som personalen ställer till kunden. De läkemedel som kontrollerades var mot värk och feber.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace