Flerlänsmöte i framtidens tecken

Den 13-15 november träffades merparten av Sveriges HSO-föreningar på länsnivå och fick möjlighet att lyssna på föreläsningar kring framtidens patienter, apoteksnäringen samt patient- och anhörigfokus.

Dagarna gav även möjlighet att stärka det länsöverskridande arbetet.

Är sjukvården redo för framtidens patienter?

Håkan Eriksson, professor emeritus vid Karolinska institutet, gav oss en tankeställare kring hur sjukvården bör formas framöver för att kunna möta framtidens patienter på bästa sätt. Det diskuterades vilka krafter i vår omgivning som skapar vår vårdmiljö idag, yttre och inre hotbilder mot god vård och omsorg samt vad som i vårt samhälle idag formar framtidens vård- och omsorgstagare.

Medicin (lila tablett) förpackad i kartaHur fungerar framtidens apotek?

Johan Olofsson är en ung apotekare som valde att starta upp två mindre ”kvartersapotek” som inte ingår i en större kedja. Johan gav oss en god bild av spelet bakom kulisserna kring omregleringen av apoteksmarknaden. Han beskrev också tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) arbete med generikautbyte samt hur detta påverkar den enskilde patienten. Mycket av diskussionerna kretsade kring just generikautbytet, där dagens modell inte fungerar fullt ut. Modellen anses framtagen ur alldeles för stela ekonomiska modeller, begränsar apotekarnas möjligheter till professionella bedömningar samt vittnar om att förskrivarna inte alltid är tillräckligt insatta i regelverket.

Framtida förändringar - förskrivaren, en nyckelfigur

För att få en välfungerande kedja av rätt preparat till rätt kund i framtiden bör förskrivaren rutinmässigt ta ställning för när ett byte av preparat inte är lämpligt samt förskriva det preparat som kunden föredrar om utbyte accepteras. För övrigt bör full returrätt för läkemedel från apoteken till återförsäljaren införas, en snabbare ersättning till apoteken från landstingen som bidrar till ökade möjligheter att lagerföra större mängder preparat och därmed bättre service till kund.

Förbättrat samarbete

Det finns önskemål från flertalet läns-HSO om ett framtida starkare samarbete och en större möjlighet att påverka Handikappförbundens arbete på riksnivå. En av möjligheterna är att inför den nationella kongressen våren 2013 inkomma med motioner från respektive läns-HSO.  Våra medlemmar får gärna komma med förslag kring aktuella ämnen.

/Ombudsman Mangnus Thene

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace