För din egen skull

LIF – de forskande läkemedelsföretagen har tagit fram ”Kort om läkemedel” för att bidra till en ökad patientsäkerhet. Det är en filmserie med korta filmer på mellan 2-20 minuter. Titta på utbildningsserien, den ger kunskap kring många viktiga bitar inom vården samt din egen hälsa och säkerhet.

LIF - de forskande läkemedelsföretagen har under många år utfört utbildningar för funktionshinderrörelsen och ca 1 000 personer har utbildats över hela Sverige. HSO Skåne har vid ett antal tillfällen fått chansen att hålla dessa kurser för sina medlemsföreningar. För att alla nu ska få chansen att lära sig mer har LIF tagit fram en filmserie som kallas ”Kort om läkemedel”.

Alla borde se dessa filmer då de ger en bra kunskap kring många viktiga bitar inom vården samt din egen hälsa och säkerhet. Det är viktigt att du som patient vet vilka skyldigheter vården har gentemot dig, då vårdpersonalen många gånger inte vet. Kom ihåg att du som patient har inte några rättigheter till vård.

Målgrupp

LIF definierar filmernas målgrupp på följande sätt: För personer som önskar en introduktion till läkemedelsindustrin, svar på frågor om läkemedel, allmän orientering eller repetition i hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen m.m. De vänder sig till funktionshinderrörelsen, vårdpersonal, politiker, vårdförbund m.fl. Filmerna är gjorda för att alla skall kunna ta del av dem.

Filmerna

De 18 filmerna tar upp hur läkemedel utvecklas och vilka krav som ställs. De tar även upp hur läkemedel fungerar i kroppen samt biverkningar. Här är innehållet i två av de 18 filmerna:

Film nummer 16 tar upp läkemedelsförsäkringen.99 % av alla läkemedel i Sverige omfattas av denna försäkring. Vilka läkemedel ingår inte?

Film nummer 17 handlar om vårdjuridik som tar upp vem som bär ansvaret för hälso – sjukvård i Sverige. Har patienter några rättigheter?  Har du rätt till sjukvård? Svaret kommer kanske att överraska.

Titta på filmerna, ni kommer med all säkerhet att lära er något nytt och framförallt sprid kunskapen.

http://www.lif.se/default.aspx?id=90573

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace