Förebyggande av sjukdomar är kostnadseffektivt

Vården borde ta ett större ansvar för att förebygga sjukdomar, anser Socialstyrelsen. Ohälsosamma levnadsvanor står för 20 procent av all sjukdom. Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för att minska ohälsosamma levnadsvanor. Samtidigt ger Statens folkhälsoinstitut ut en rapport om samma tema.

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för att minska ohälsosamma levnadsvanor och förebygga sjukdomar. 20 procent av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige, beror på ohälsosamma levnadsvanor. I Sverige är vi duktiga på att behandla symptomen på olika sjukdomar, men att förebygga sjukdom måste få en högre prioritering och bli viktigare inom vården.Samtidigt framhåller Statens folkhälsoinstitut i en ny rapport att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser måste öka.

röntgen bild av en lungaFörebyggande åtgärder är kostnadseffektiva, det blir mycket hälsa för varje satsad krona. Idag saknas en del forskning inom detta område och detta är något som man bör utveckla för att få dokumenterade kostnadseffektiva insatser inom hälso- och sjukvården. Varannan svensk kvinna uppger att de har ohälsosamma levnadsvanor och två tredjedelar av männen. Vården skulle kunna stödja dessa människor och hänvisa vidare till någon som kan hjälpa patienten. Det kan vara allt från att börja äta nyttigare, sluta röka, minska alkoholkonsumtionen och röra på sig mer. Att förmedla ut denna kunskap och möjligheter inom vården skulle ge ett stort spridningsområde. Cirka var sjätte medborgare har kontakt med vården årligen.

Författare: Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace