Från särskolan till arbete

Ungdomar som har en funktionsnedsättning har mycket svårt att få ett arbete. Gemensamt för dessa ungdomar är att de finns i gränslandet mellan sjukförsäkringssystem och arbetsmarknaden. 

Stefan Tengman har intervjuat ungdomar som har fått arbete och deras arbetsledare på uppdrag av Socialdepartementet. ”Anpassning av arbetet eller arbetssituationen behöver inte vara dyrt eller komplicerat. Det har jag sett många exempel på”, säger Stefan Tengman. Många arbetsgivare uttrycker att de har fått engagerade, lojala och motiverade medarbetare.

Det finns stöd för anställning

Ibland krävs speciella åtgärder för att de ska kunna klara av att utföra ett arbete. Arbetsförmedlingen och privata aktörer kan erbjuda sin kompetens för att förbättra möjligheten för medarbetare med funktionsnedsättning att klara av sitt arbete.

Flera lyckade exempel

En broschyr har tagits fram som innehåller flera goda exempel på yngre funktionsnedsatta som har fått arbete. De behöver inte så mycket speciell anpassning för att klara av jobbet. Deras arbetsgivare säger ”Jag måste förstå vilka begränsningar som finns hos min medarbetare och hur jag ska fungera i mitt ledarskap för att vi ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Att förklara för mycket är ibland att kasta bort tiden. Ett steg i taget och inte för mycket på en gång, då fungerar det bäst”.

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister

Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson måste den större gruppen unga med funktionsnedsättningar få hjälp att hitta sin roll på arbetsmarknaden. Kan Sverige utveckla stöd som fångar fler ungdomars förmåga att bidra, vore det bra både för dem och för arbetslivet och samhället i stort.

Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/15972/a/203421

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace