Funkas projekt Friends

Funka Nu har tillsammans med det norska forskningsbolaget Karde undersökt hur ungdomar med Asperger använder sociala medier. Enkätundersökningar har gjorts i både Sverige och Norge.

Undersökningen är en förstudie som förhoppningsvis kan leda till ett större forskningsprojekt. Nätet är viktigt för målgruppen. Flera som har svarat på enkäterna uppger att det är skönt att slippa ses i vekligheten. Ensamheten skulle bli för svår utan kontakterna på Internet. 

Finns det svårigheter med Internet?

Personer med neuropsykiatriska diagnoser har ofta svårt att fokusera och behålla fokus under tillräckligt lång tid för att utföra en uppgift. De har också svårt att komma ihåg saker. Många pekar ut ”saker som händer automatiskt” som en svårighet. Det gäller också ”röriga sidor” och ”för mycket text”. Mellan 25-30 % pekar ut detta som svårigheter.

Sociala medier är bra

De flesta tycker att sociala medier är särskilt bra för personer med Asperger och andra neuropsykiatriska problem. Umgänge via nätet ger tid till eftertanke. Man slipper tolka sådant som kan anses svårt, t.ex. ansiktsuttryck, undertoner och liknande. Flera, både ungdomar och föräldrar, tar upp möjligheten att hitta någon som liknar mig själv. 

Vänner via nätet är viktiga

De vänner som man får genom nätet kan ha bättre förståelse för de funktionsnedsättningar som är en följd av diagnosen. Vissa nedsättningar märks inte eller förminskas av nätkommunikation.
Problem35,3 % av ungdomarna har själva råkat ut för problem som t.ex. mobbning, kränkningar och kapade konton. Det kan även gälla sexuella brott.

Läs mer om rapporten och projektet här: http://www.funkanu.com/sv/Vara-uppdrag/Forskningsuppdrag/Arkiv-Forskningsrapporter-och-fortroendeuppdrag/Friends--ett-projekt-om-sociala-medier/ (öppnas i nytt fönster)

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace