Funktionshinderdagen

Den 3 december är det dags för den årliga Internationella funktionshinderdagen. Denna dag uppmärksammas över hela världen. Dagen kom till 1981 då man ville lägga betoning på lika möjligheter, rehabilitering och förebyggande av funktionshinder.

En liten tjej som sitter på golvet och klär julgranenPersoner med funktionsnedsättning utgör världens största minoritetsgrupp. 80 miljoner européer lever i dag med funktionsnedsättningar.

De är oproportionerligt fattiga, löper större risk att bli arbetslösa och har högre dödlighetsprocent än den genomsnittliga befolkningen. Det krävs åtgärder för ett mer jämnlikt deltagande som inte enbart handlar om att ta bort sociala, miljömässiga och juridiska barriärer för funktionsnedsatta. Det innebär också att göra arbeten, utbildning, vård, information och andra tjänster lika tillgängliga för dem som för alla andra.

Målen för Internationella funktionshinderdagen är bland annat: öka allmänhetens medvetenhet, förståelse och acceptans av personer som är funktionsnedsatta. Man vill också uppmuntra personer med funktionsnedsättning att bilda organisationer genom vilka de kan uttrycka sina åsikter och skapa gynnsammare förutsättningar för åtgärder för att förbättra sin situation.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace