HSO Skåne startar två nya projekt

På sitt decembermöte beviljade Arvsfonden HSO Skåne två nya projekt. Det ena går ut på att fortsätta det positiva arbete som har påbörjats i projektet SIA – Stegen in i arbetslivet. Denna gång inriktar vi oss mot offentliga arbetsgivare. Projektet har fått arbetsnamnet DOA – De offentliga arbetsgivarnas ansvar. 

FN:s loggaProjekt nummer två, Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet, handlar om att skapa verktyg för att kunna arbeta med och konkretisera FN-konventionen om funktionsnedsatta människors rättigheter i vardagslivets olika situationer. Det kommer att utgå från de olika rättighetsartiklarna och olika funktionsnedsättningar. Vi kommer att undersöka vilka förändringar som behöver göras från dessa utgångspunkter, för att olika verksamheter skall leva upp till konventionen.

Spännande utmaningar

Båda projekten är spännande utmaningar inom områden som behöver utvecklas. Kommuner och myndigheter är idag dåliga på att anställa människor med funktionsnedsättning, samtidigt som alltfler yngre funktionsnedsatta hamnar i aktivitetsersättning.DOA-projektets idé är att stödja dem som får arbete och kommuner, som anställer människor med funktionsnedsättning enligt den arbetsmetodik som har arbetats fram i projektet SIA - Stegen in i arbetslivet. Inom projektet skall vi också titta på och försöka kartlägga de hinder som alltid dyker upp när det gäller anställning av människor med funktionsnedsättning.

Redskap för förändring

Projektet Redskapsboden skall ta fram arbetsredskap med vilka man kan konkretisera de olika rättighetsartiklarna i vardagslivet, utifrån olika funktionsnedsättningar och de begränsningar som de kan utgöra i olika livssituationer. FN-konventionen om funktionsnedsatta människors rättigheter innehåller 26 rättighetsartiklar. I projektet kommer vi att börja arbeta med de artiklar som känns mest relevanta ur en Skånesituation.

Samarbete

Projektet DOA är ett samarbetsprojekt med Furuboda arbetsmarknad, Försäkringskassan samt olika kommuner och regionala myndigheter.Projektet Redskapsboden innebär ett samarbete med Region Skånes handikappberedning och kommunerna. Vi är också beroende av att det finns intresserade personer i medlemsorganisationerna som vill föra in sina erfarenheter i projektet, för att det skall kunna bli framgångsrikt.Projektet DOA är i första hand tvåårigt och Redskapsboden är treårigt. Båda projekten finansieras genom bidrag från Arvsfonden.Intresserade av mer information är välkomna att kontakta Magnus Thene eller Lars Gustavsson på HSO Skånes kansli.

/Lars Gustavsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace