HSO Skånes tankesmedja

HSO Skånes tankesmedja är ett projekt som är finansierat av Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel. Projektet har som sitt uppdrag att ta fram och initiera diskussioner om hur handikapprörelsen behöver utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld.

Vi är i botten en både konservativ och ibland ganska trög rörelse. Förändringar i omvärlden uppfattas ofta som ett hot istället för en möjlighet. Oavsett hur vi väljer att se på vår omvärld, så påverkar den oss och vi behöver förhålla oss till den och utveckla vår verksamhet så att vi är attraktiva för både medlemmar, samverkanspartners, finansiärer m.fl. Klarar vi inte det kommer vi inte längre att ha en roll som plusfaktor för våra medlemmar i det 21:a århundradet.

De material och underlag som vi tar fram är tänkta att kunna användas av såväl samorganisationer som medlemsorganisationer på olika nivåer.

I HSO Skånes tankesmedja har följande personer deltagit:

Lars Gustavsson, HSO Skåne, projektledare

Jan Linné, Hjärt- och lungsjukas förening

Carina Bergström Bång, Föreningen för utvecklingsstörda, FUB

Lotta Lagerholm, Autism- och Aspergerföreningen

Sonja Jörgensen, HSO Skåne, styrelseledamot 

Magnus Thene, HSO Skåne, länsombudsman

Lena Landin, HSO Skåne, styrelseledamot

Carina Stenkilsson, HSO Skåne, webbansvarig

Arbetsmaterial - Riktning mot framtiden

Riktning mot framtiden innehåller ett antal analysinstrument som är tänkta att kunna användas av organisationer på alla nivåer inom handikapprörelsen för att kartlägga både intressenter, den egna verksamheten och omvärlden.Tanken är att materialet skall användas i styrelsen eller i en arbetsgrupp som har organisationens uppdrag att titta på organisationen och dess behov av utveckling inför framtiden.

Instrumenten bör användas under en lite längre tidsperiod, så att det finns möjlighet till eftertanke och reflektion mellan att de olika instrumenten och arbetsfrågorna används i arbetet. Det är viktigt att alla synpunkter beaktas och vägs in, när instrumenten används.

Här kan du ladda ner Riktning mot framtiden: titta i högerspalten under relterad information

Arbetsmaterial – En ny storregion?

Det är nu ca 15 år sedan Region Skåne bildades 1998. För en del organisationer var det en möjlighet att använda förändringen till utveckling av sin verksamhet och ta det som en möjlighet att stärka sig. För andra innebar det mångåriga trauman med interna stridigheter, försvagning och tapp i både medlemmar och inflytande.

Diskussioner pågår i det politiska rummet om en sammanslagning av Skåne, Blekinge, Kronobergs- och Kalmar län. Blir detta av innebär det en ny storregion med drygt 1,8 miljoner innevånare och en helt annan organisation och administration mot vad de regionala föreningarna är vana vid att arbeta med.Den nya organisationen, om den kommer, ligger ännu ett antal år in i framtiden och signalerna är otydliga från regering och riksdag. Men en sak kan vi vara övertygade om. Det är de organisationer som har diskuterat och förberett sig på förändringen, som har en möjlighet att gå stärkta ur den. 

Materialet En ny storregion? är tänkt att hjälpa till att starta upp diskussionen i handikapprörelsen och hjälpa till med en del av de inledande frågeställningarna.

Här kan du ladda ner En ny storregion?:titta i högerspalten under relterad information

/Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace