Habilitering och hjälpmedel intakt efter Skånevårdens omorganisation

Redan i maj kom beskedet om större omorganisation av den skånska sjukvården. Habilitering och hjälpmedelsinsatser fortsätter som vanligt med sin drift, nu i egen division och med fortsatt egen styrning genom habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Under våren påbörjades en större omorganisation av den skånska sjukvårdens förvaltningar. Det fanns en oro från våra medlemsorganisationer att bland annat Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen skulle påverkas negativt av omorganisationen.

En egen division

Habilitering och hjälpmedelsverksamheten kommer även fortsättningsvis att drivas som en intakt och oförändrad verksamhet inom Region Skåne. Verksamheten kommer att ingå i en av de nya förvaltningarna men kommer inom förvaltningen att drivas som en helt egen division. 

Egen politisk nämnd

Trots att verksamheten kommer att ingå under sjukvårdens organisation kommer verksamheten fortfarande att ha en egen politiskt tillsatt nämnd. Nämnden fattar bland annat de övergripande ekonomiska besluten. Att verksamheten fortfarande har en egen nämnd är av stor vikt och ger dessutom en större ekonomisk säkerhet för verksamheten framöver. 

Bra brukarsamverkan

Sedan omorganisationen av brukarsamverkan inom Region Skåne för ca tre år sedan har Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen varit ett föredöme. Man har hela tiden sett vikten och nyttan av en god dialog med brukarorganisationerna och genom kontinuerliga möten fått feedback gällande både organisation och verksamhet. Denna samverkan kommer att fortsätta även framöver och förutom berörda brukarorganisationer är även HSO Skåne representerat.

/Magnus Thene

Ombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace