Hälso- och sjukvårdens organisation

Regeringen beslutade 2011 att de ville stärka patientens ställning inom vården. Utredaren som tar fram förslaget på en patientlagstiftning har nu även fått uppdraget att ta fram en lag om hälso- och sjukvårdens organisation. 

Den 24 mars 2011 togs ett kommittédirektiv för att stärka patientens ställning. Ambitionen för den nya patientlagstiftningen är att förbättra förutsättningen för att få en bra och jämlik vård. I den nya lagen skall bestämmelser för att stärka patientens ställning finnas.Förslaget om den nya patientlagen skall vara klart till den 31 januari 2013. Utredaren som skall föreslå denna samlade patientlag har även fått i uppdrag att lämna förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation.

Ny lag

Hälso- och sjukvårdens organisation är en lag som är tänkt att ersätta Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som trädde i laga kraft 1983. Den nya lagen om hälso- och sjukvårdens organisation skall vara en ramlag som samlar bestämmelser om bl.a. ansvarsförhållanden. Utgångspunkten för utredaren är dock att inte ändra på ansvarsförhållandena inom hälso- och sjukvården och beakta arbetet med framtagandet av en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07).

En del av det som finns i Hälso- och sjukvårdslagen kommer att finnas i den nya patientlagstiftningen och andra delar av lagen kan komma att hamna i speciallagstiftning, förordningar eller den nya Hälso- och sjukvårdens organisation.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace