Har du en historia?

Nordiska Museet i Stockholm samlar in livsberättelser från personer med funktionsnedsättning och från deras anhöriga. Alla kan bidra med sin berättelse. Berättelserna kommer att sparas för framtiden för att synliggöras i den allmänna historien.

En hand som håller i en käpp, bilden är i svart och vittUnder februari/mars 2012 startar en digitalinsamling på www.livsbild.se. Du som har någon form av funktionsnedsättning eller som är anhörig till en person med funktionsnedsättning, kan gå in och skriva ner din livsberättelse och på så sätt hjälpa samhället att få en bild av 1900-talets välfärdsbygge.

Berättelsen kan lämnas in helt anonymt eller så skriver du ditt namn. Materialet kommer sedan att publiceras på webbsidan http://www.livsbild.se och arkiveras på Nordiska Museet. På hemsidan kommer det att finnas olika sätt att lämna in sin berättelse, t.ex. med teckenspråk, tala in sin berättelse eller att skriva. Det kommer också att finnas möjlighet att kommentera och att svara på veckans fråga. Efter insamlingen i slutet av 2012 hoppas Nordiska Museet och Handikapphistoriska föreningen att kunna göra en antologi eller vandringsutställning.


För frågor kontakta diana.chafik@nordiskamuseet.se

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace