Hembesöksbilar

Hembesöksbilarna är en del av Hälsoval Skåne. Bilarna skall hjälpa dem som har det svårt att ta sig till en vårdcentral på grund av ålderdom eller multisjukdom. Det gäller även för barn vars föräldrar inte kan ta dem till en vårdcentral.

2009 började Skåne med hembesöksbilarna, det finns fyra bilar varav två är igång dygnet runt. Idag är de en del av Hälsovalet. Under 2011 var väntetiden i genomsnitt tre timmar för patienten. Den 15 februari i år fick Falck Ambulans AB ta över efter genomförd upphandling.

Hur bokar patienten en hembesöksbil?

Som patient ringer man till sin vårdcentral eller till 1177. Där gör vårdpersonalen en bedömning om de anser att det finns behov av att skicka en bil. Hembesöksbilarnas läkare kan även ge telefonkonsultation till sjuksköterskor inom kommunens hälso- och sjukvård.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace