Hemleverans av läkemedel

Patienterna ska ha rätt att få sina receptbelagda läkemedel inom 24 timmar enligt Läkemedels- och apoteksutredningen. Socialstyrelsen anser att apoteken borde bli skyldiga att erbjuda hemleverans av läkemedlen när de inte klarar av tidskravet.

En tjej som står och packar mediciner i bakgrunden ser man massa olika mediciner på hyllorSocialstyrelsen är positiv till förslagen i Läkemedels- och apoteksutredningen om 24-timmarsgränsen. De vill t.o.m. gå ett steg längre. För att göra reglerna ännu skarpare borde apotek som ändå inte lever upp till 24-timmarsregeln bli skyldiga att erbjuda patienterna expressleverans till hemmet, arbetet eller ett annat apotek säger Maarten Sengers, samordnare för läkemedelsfrågor på Socialstyrelsen. Det skulle både vara bra för patienter som har svårt att ta sig till apotek och innebära ytterligare ett incitament för apoteken att ha rätt läkemedel i lager.

Lagerhållningen på apotek bör förtydligas

Socialstyrelsen anser att det bör utredas vidare om det går att upprätta en lista över ett mindre antal läkemedel, exempelvis smittskyddsläkemedel, som alltid måste finnas i lager.

Regionala prisförhandlingar

Socialstyrelsen är tveksam till förslaget om att låta landstingen förhandla direkt med tillverkarna om priser på vissa läkemedel i öppenvården. Risken är stor att förutsättningar att tillhandahålla läkemedel till patienterna blir ojämlika över landet. Insynen skulle bli minimal. Prisförhandlingarna borde skötas nationellt.

Socialstyrelsen avstyrker förslag

Socialstyrelsen avstyrker helt förslaget om att priserna på originalläkemedel som saknar likvärdiga kopior ska bestämmas utifrån internationella jämförelser redan efter fem år på marknaden. Hur mycket ett läkemedel bidrar till att förbättra hälsa borde vara den ledande principen för prissättning, åtminstone fram till tio år efter att det introducerats.

Källa: Socialstyrelsen

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace