Hur är läget på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning? Har den ändrats något sedan förra året? Detta är frågor man kan få svar på genom att läsa Handisams uppföljning av hur arbetet går med att genomföra regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. 

Handisam anger i sin uppföljning ”Hur är läget 2013?” att utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning har varit negativ. Detta visar sig genom att fler personer med nedsatt arbetsförmåga är inskrivna på Arbetsförmedlingen och att en lägre andel har fått arbete. 

Hjälpmedel för att lättare kunna styra en datorDet går trögt att få ut personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. För att det ska ändras måste arbetsgivare våga anställa personer med funktionsnedsättning i större utsträckning än tidigare. Kunskaperna om vad som skapar hinder behöver också öka. Ändringar behöver ske för att man ska uppnå de uppsatta målen för arbetsmarknadspolitiken till år 2016. Målen innebär att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga ska öka och att matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning och lediga arbeten ska vara effektiv. 

En positiv förändring på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är att fler än tidigare får tillgång till arbetshjälpmedel och andra stöd. Men antalet personer som behöver stöd har också ökat. Även arbetsgivare som ska anställa personer med funktionsnedsättning behöver stöd. De behöver också få information om fördelarna med att skapa arbetsplatser för alla. 

Handisam kommer fram till att det är mycket kvar att göra innan alla har rätt till arbete på lika villkor. länk till rapporten Hur är läget 2013 (öppnas på ny sida), http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/

/Emelie Rydberg

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace