Hur får vi pengar till verksamheten?

Projekt Uppdrag Plushälsa avslutas som bekant vid årsskiftet och med anledning av det har vi under hösten erbjudit två föreläsningar med fokus på hur vi får pengar till verksamheten. 

Bild från föreläsningen. Man ser publiken och föreläsaren framme vid tavlan

Den 31 oktober hölls ett uppföljande möte. Lars Gustavsson tog vid där Uffen Redhe avslutade och lotsade åhörarna från stora visioner till praktisk handling. Han konkretiserade vad en ansökan bör innehålla och vilka möjligheter som finns att söka på läns- och lokalnivå.

Folkhälsoberedningen i Region Skåne har gått in med en summa pengar och därigenom har HSO Skåne möjlighet att stödja uppstart av NYA hälsoaktiviteter även efter projekttidens slut. Malin Björk informerade om de nya reglerna och besvarade frågor som dök upp med anledning därav. 

För dig som inte var med, eller som vill studera materialet igen, har vi här lagt upp den Powerpoint-presentation som Lars använde sig av, samt den broschyr som berättar om de nya reglerna för stöd till hälsoaktiviteter från och med våren 2012. 

Författare: Malin Björk

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace